โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สหกรณ์การเกษตรโรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จำกัด ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบคณะกรรมการสหกรณ์ฯ โดยมีนายสายัณห์ แก้วสมบัติ ประธานกรรมการฯ และนางสาวจันทิมา ทับทอง ผู้จัดการ ให้การต้อนรับ มีนายดิเรก จอมทอง เป็นผู้ประสานงาน .มีสมาชิกสหกรณ์จำนวนหนึ่งเข้าร่วมหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ เวลานี้

สมาชิกสหกรณ์ได้หารือถึงเรื่องการจัดหาข้าวเปลือกจากนอกพื้นที่ มายังโรงสีแห่งนี้ เนื่องจากปัจจุบัน เกษตรกรตำบลอ่าวน้อยและใกล้เคียง เริ่มปลูกข้าวลดน้อยลง เนื่องจากสภาพอากาศและพื้นที่ไม่อำนวย ทำให้ขาดแคลนข้าวเปลือกมาป้อนโรงสี จึงต้องมีการจัดหาข้าวเปลือกจากนอกพื้นที่ ซึ่งต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก แต่สหกรณ์ยังขาดแคลนเงินทุน จึงอยากให้ภาครัฐจัดหาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้

นอกจากนี้ เดิมสหกรณ์ตั้งอยู่อีกฝั่งของถนน แต่เมื่อย้ายมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน ก็จำเป็นต้องย้ายแท็งค์น้ำมันขนาดใหญ่มาด้วย แต่ติดที่ข้อกำหนดของพลังงานจังหวัด ที่กำหนดให้แท็งค์น้ำมันต้องอยู่ห่างจากกำแพง 7 เมตร ทำให้แท็งค์น้ำมันไปบดบังทัศนียภาพของต้นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปลูกไว้ที่ด้านหน้าของโรงสีข้าวแห่งนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องการที่จะย้ายแท็งค์น้ำมันฝังลงพื้นดิน แต่ก็ต้องใช้งบประมาณอีกจำนวนมากเช่นกัน

ด้านที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรคเพื่อไทยได้รับทราบปัญหาดังกล่าว และกล่าวว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ทันทีที่มีโอกาส จากนั้นได้เยี่ยมชมโรงสี และการผลิตและบรรจุข้าวสารใส่ถุง เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับลูกค้าตามปริมาณที่สั่งซื้อมา.

Visitors: 29,512