จ่อปิดโรงฆ่าสัตว์ประจวบฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 61 นายสัตวแพทย์จามร ศักดินันท์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าภายในสัปดาห์หน้าจะทำหนังสือแจ้งยังกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเตือนเป็นครั้งสุดท้าย ขอให้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงฆ่าสัตว์ ที่ถนนเกาะหลัก ซอย 2 ให้เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ภายในเวลาที่กำหนด แม้ว่าจะมีใบอนุญาตตั้งแต่มีการก่อตั้งสุขาภิบาล หากเร็วๆ นี้เทศบาลยังไม่มีการปรับปรุงตามหลักเกณฑ์มาตรฐานก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายสั่งปิดกิจการทันที เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้รับประทานเนื้อสัตว์ชำแหละที่สะอาดและปลอดภัย

“ที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์ได้ทักท้วงมานานกว่า 2 ปี แต่ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลอ้างว่าปัจจุบันยังไม่มีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ จึงไม่สามารถใช้อำนาจหน้าที่ดำเนินการได้ตามเงื่อนไข และทราบว่ามีประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร้องเรียนปัญหาจากกลิ่นเหม็นรบกวนอย่างต่อเนื่อง” นายสัตวแพทย์จามร กล่าว

ด้านนายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ กล่าวว่าขอให้ประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้โรงฆ่าสัตว์ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนจากเหตุรำคาญ ทำหนังสือร้องเรียนยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดไปถึงศูนย์ดำรงธรรม เพื่อให้ใช้อำนาจตามกฎหมายประกอบการพิจารณาสั่งปิด สำหรับการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าวยอมรับว่าเทศบาลไม่มีงบประมาณหลายล้านบาทเพื่อปรับปรุง นอกจากนั้นต้องรอให้กองสาธารณสุขฯ เสนอแผนงานโครงการเพื่อดำเนินการปรับปรุงให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปศุสัตว์ชี้แจงตามเงื่อนไข.

Visitors: 28,708