กรงต้นแบบอาหารลิง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 61 ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยว ที่บริเวณเขาช่องกระจก ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าเห็นกรงให้อาหารลิงอัตโนมัติภายในมีสภาพสกปรกและส่งกลิ่นเหม็น ทำให้ประชาชนนักท่องเที่ยวต้องนำกล้วยไปวางไว้ให้ลิงบนทางเท้ารอบกรงแทน

จากการตรวจสอบพบว่ากรงดังกล่าว ตั้งอยู่ใกล้ทางขึ้นเขาข่องกระจก ด้านหน้าวัดธรรมิการามวรวิหาร แต่ไม่มีลิงเข้าไปกินอาหารในกรง เนื่องจากสภาพภายในที่สกปรก ขณะที่บริเวณใกล้เคียง มีการใช้งบพัฒนาจังหวัดกว่า 16.9 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 ออกแบบโดยสำนักงานโยธาธิการจังหวัด และมีการใช้งบเพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับจำหน่ายอาหารลิง แต่หลังจากสร้างเสร็จนานกว่า 1 ปี ยังไม่มีการเปิดใช้งาน ทำให้สภาพอาคารร้างกลายเป็นที่อยู่อาศัยของลิง

นายสุทธิพร เที่ยงธรรม ปลัดเทศบาลเมืองประจวบฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ นำกรงต้นแบบให้อาหารลิงอัตโนมัติ ไปติดตั้งเพื่อทดสอบการให้ผลไม้ลิงแสมในกรง บริเวณเขาช่องกระจก จากนั้นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยดูแลรักษาความสะอาด ตามแนวทางการจัดระเบียบการให้อาหารลิงเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรบนท้องถนน เพราะประชาชนและนักท่องเที่ยวมักให้อาหารลิงบริเวณข้างถนน รวมทั้งสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย วเพื่อให้มีภาพลักษณ์ที่ดีกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ สำหรับการเปิดใช้อาคารจำหน่ายอาหารลิง ขณะนี้ยังไม่ได้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาล หลังจากที่ผ่านมา มีการก่อสร้างโดยไม่ได้ปรึกษา หรือแจ้งให้เทศบาลทราบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับกรงให้อาหารลิงต้นแบบ ติดตั้งเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา มีนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานเปิดใช้งาน สามารถเปิดปิดประตูกรงได้ทั้งแบบตั้งเวลาอัตโนมัติ หรือเปิดปิดด้วยมือ เพื่อให้ลิงเขาช่องกระจกที่อาศัยอยู่กว่า 2,000 ตัว เข้าไปกินอาหาร มีช่องใส่อาหารด้านบน มีกล้องถ่ายภาพส่งสัญญาณไวไฟ บันทึกพฤติกรรมของลิง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ต้นทุนในการผลิตกรงต้นแบบประมาณ 70,000 บาท.

Visitors: 28,737