รมช.ศึกษาฯ ประชุมร่วม ไทย-โมร็อกโก

วันที่ 22 พฤศจิกายน 61 ที่โรงแรมอมารี หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการศึกษาไทย - โมร็อกโก ร่วมกับ Mr.Mohammed Rherass รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยรับผิดชอบการฝึกอบรมวิชาชีพ โมร็อกโก, Mr.Abdelilah EL Housin เอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

พลเอกสุรเชษฐ์ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันด้านการศึกษากับประเทศโมร็อกโก ที่ได้ดำเนินการเมื่อปีที่แล้วและครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน ที่ผ่านมาประเทศโมร็อกโกได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีให้กับประเทศไทย 15 ทุนต่อปี นานเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้ว จึงขอขอบคุณที่ให้นักเรียนไทยได้มีโอกาสไปศึกษาที่ประเทศโมร็อกโกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ทางโมร็อกโกเอง ได้เสนอว่าขอให้ไทยพิจารณาสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท โดยเตรียมการที่จะมอบให้ในปีการศึกษา 2562 นี้ จำนวน 5 ทุน ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว และจะแจ้งให้ทางโมร็อกโกทราบ นอกจากนั้นเป็นการพัฒนาความร่วมมือต่อกัน โดยประเทศโมร็อกโกได้เสนอในเรื่องของการรแลกเปลี่ยน หรือการศึกษาด้านการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งตรงกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ เน้นเรื่องการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ มีทักษะพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่มาตรฐาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือที่อยู่ในข้อตกลงที่จะดำเนินร่วมกันในโอกาสต่อไป.

Visitors: 29,512