เสริมความรู้ด้านกฏหมายให้นักเรียน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 61 ที่ห้องประชุมโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายชัยรักษ์ จยาวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลัง กฎหมายน่ารู้สู่เยาวชน ให้กับนักเรียนโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 250 คน โดยมีบาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ อธิการและผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายสุวิทย์ เหรียญรุ่งเรือง นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นายกิติพงษ์ สิริเพชรเกษม นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย นางมุฒิตา โมลส์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย พ.ต.ท.ไชยวิวัฒน์ จันทร รอง ผกก.สอบสวน สภ.หัวหิน คณะครูและผู้ปกครองให้การต้อนรับ

นายชัยรักษ์ กล่าวว่าเยาวชนหรือนักเรียน รวมถึงผู้ปกครอง เมื่อได้รับความรู้ในเรื่องกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัว ก็จะสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อรักษาสิทธิของตนเองและรู้เคารพสิทธิของผู้อื่น นอกจากนี้ผู้ปกครองยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับมา ไปสู่ท้องถิ่นของตน ช่วยสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านกฎหมาย สามารถต่อยอดความรู้ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้ในอนาคต

นอกจากนี้หลังจากโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายสู่เยาวชนทุกครั้ง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ได้ทำแบบประเมินเพื่อศึกษา ปรับปรุงและสามารถใช้อ้างอิงในโครงการอื่นๆ ในโอกาสต่อไป ที่สำคัญเป็นการสนับสนุนนโยบายเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาให้กับนักเรียน ตามนโยบายหลักในการบริหารของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยอีกด้วย.

Visitors: 28,708