ททท.ราชบุรีชวนนั่งเรือ

วันที่ 23 พ.ย.61 นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี หรือเมืองโอ่งเป็นเมืองรองที่มีการเติบโตทางการท่องเที่ยวสูงเนื่องจากมีทรัพยากรท่องเที่ยวที่ยังสมบูรณ์ ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ชาติพันธุ์ วิถีชีวิตริมคลองโดยเฉพาะวิถีชีวิตริมคลองดำเนินสะดวกที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในใจของนักท่องเที่ยวมาช้านาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันการขยายตัวของชุมชนและการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เกิดปัญหาเรื่องขยะและความสะอาด เหล่านี้ย่อมทำให้นักท่องเที่ยวไม่ประทับใจและไม่กลับมาเที่ยวซ้ำอีก

แนวทางส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงถูกให้ความสำคัญในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ททท. สำนักงานราชบุรีในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.ราชบุรีและนครปฐม จึงได้ร่วมกับชุมชนคลองดำเนินสะดวกและหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่อำเภอดำเนินสะดวก เทศบาลดำเนินสะดวก ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี องค์การบริการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) กรมเจ้าท่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีราชบุรี จำกัด ชมรมท่องเที่ยวดำเนินสะดวก ชมรมผู้ประกอบการเรือดำเนินสะดวก ฯลฯ จัดโครงการยิ่งเที่ยวยิ่งเขียว เลี้ยวมาราชบุรี และโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลดโลกเลอะ” ภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อตอกย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนเส้นทางต้นแบบ “วิถีคลอง วิถีไทย ตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยทุกคนจะนั่งเรือเก็บขยะไปตามลำคลองต่างๆในย่านตลาดน้ำดำเนินสะดวก จุดเริ่มต้นที่ตลาดเก่าเหล่าตั๊กลั๊ก หรือตลาดน้ำคลองลัดพลี

สำหรับคลองดำเนินสะดวก ขุดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อจากกรุงเทพฯ สมุทรสาคร ถึงจังหวัดราชบุรี และต่อมากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในชื่อ “ตลาดน้ำดำเนินสะดวก” (Damnoen Saduak Floating Market) และจังหวัดราชบุรีกำลังบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ชมสวนเกษตรเพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ที่แฟนเพจ : เที่ยวไทยเท่ ราชบุรี – นครปฐม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Email: tatratchaburi@tat.or.th

Visitors: 29,512