แรลลี่การกุศล หัวหิน-กาญจนบุรี

เช้าวันที่ 24 พฤศจิกายน 61 ที่สวนหลวงราชินี (19 ไร่) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วยนายถนอม พรายศรี อดีตผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวัง นายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวังไกลกังวล นายกรกฎ โอภาส รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ร่วมปล่อยขบวนรถยนต์ จำนวน 28 คัน การแข่งขันแรลลี่ “ครอบครัววังไกลกังวล จากทะเลสู่ขุนเขา หัวหิน - กาญจนบุรี” ท่ามกลางอากาศที่แจ่มใส

นายถนอม พรายศรี กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์อันดีของหมู่คณะนักเรียนเก่าวังไกลกังวล สร้างความสามัคคีและเกิดพลังของความร่วมมือร่วมใจซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง รวมถึงเป็นการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย อีกทั้งรายได้ในการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนในเขตอำเภอหัวหินต่อไป.

Visitors: 28,798