มอบเงินพระราชทานขวัญถุง

วันที่ 25 พ.ย.61 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561 และเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศาลาการเปรียญวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ท่ามกลางคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมงานจำนวนมาก

 

สำหรับพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเปิดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากได้จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดประจวบฯ มาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการสันติวิธี อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกร่วมกันในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี อีกทั้งเป็นแบบอย่างของการสร้างกิจกรรมในการระดมเงินทุนเพื่อสมทบเข้ากับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ประจวบฯ ร่วมกับอำเภอและเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดประจวบฯ จัดขึ้นเพื่อมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี พ.ศ.2561 ให้กับหมู่บ้านและชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 10 กองทุน ปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดินในจังหวัดประจวบฯแล้ว 262 กองทุนในหมู่บ้าน - ชุมชน

สำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบ เป็นเงินกว่า 127,000 บาท.

Visitors: 29,512