สุเทพ เดินคาราวะแผ่นดินหัวหิน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 26 พฤศจิกายน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) พร้อมคณะ เดินทางมาพบปะประชาชนในตลาดสดฉัตร์ไชย เขตเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังจากที่ช่วงเช้าเดินหาเสียงที่ อ.กุยบุรี และ อ.ปราณบุรี ตามปฏิบัติการเดินคารวะแผ่นดิน เป็นวันที่ 31 แล้ว และเชิญชวนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพรรค รปช. พร้อมรับฟังปัญหาเศรษฐกิจ ท่ามกลางพ่อค้าแม่ค้าต้อนรับขอลายเซ็นและถ่ายเซลฟี่อย่างใกล้ชิด โดยนายสุเทพปฏิเสธว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือพรรค ในการสร้างนโยบายหลายด้าน หลังจากมีการเลือกตั้งตามโรดแมปในเดือนกุมพันธ์ 2562

นายสุเทพกล่าวว่าบรรยากาศในจังหวัดประจวบฯ สนุกสนานและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ก็จะบ่นในเรื่องเศรษฐกิจให้ฟัง พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นขายของกันไม่ค่อยได้ แสดงให้เห็นว่าปัญหาเศรษฐกิจในระดับล่าง ค่อนข้างที่จะรุนแรงและต่อเนื่องมาตลอด อีกทั้งยังมีอาจารย์จากโรงเรียนแห่งหนึ่ง มาพูดให้ฟังเรื่องปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กวัยรุ่น ที่แก้ไม่หายและเป็นปัญหาระดับชาติ เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายเพราะทราบมาว่าจังหวัดนี้นักการเมืองและพรรคการเมืองอื่นนั้นมีฐานเสียงดีอยู่แล้ว แต่เห็นความตั้งใจของพี่น้องประชาชน ที่หวังจะปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย มีใจมาสนับสนุนพรรคของเรามากพอสมควร

ขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายสุเทพและคณะ ได้เดินพบประชาชนในตลาดสด เขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากนั้นนายสุเทพให้สัมภาษณ์ว่า “การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง ยังเป็นแนวคิดสำคัญ เพราะต้องการสืบสานเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน ซึ่งเมื่อ 5 ปีก่อน ที่มีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ 5 ด้าน ทั้งการปฏิรูปการเมือง การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินและการกระจายอำนาจ การปฏิรูปกระบวนการวิธีการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข รายได้ คุณภาพชีวิตและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและตำรวจ นอกจากนั้นประชาชนต้องการเห็นระบบธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในระบบราชการและที่สำคัญต้องการเห็นการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ จากหน่วยงานส่วนกลต้องการเห็นการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจ จากหน่วยงานส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองท้องถิ่นในระดับจังหวัด”

“ การออกมาต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเมื่อปี 2556 -2557 เราเห็นว่าขอให้จังหวัดเป็นการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าข้าราชการ ทำหน้าที่คล้ายกับหัวหน้ารัฐบาลท้องถิ่น มีงบประมาณ แผนงาน ทำงานต่อเนื่องและต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี เป้าหมายสูงสุดอยากเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าฯ โดยตรง แต่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จะมีการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรัฐบาล มาประจำอยู่ในจังหวัดต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาจังหวัด หรือกำหนดงบประมาณ ประชาชนก็ไม่ขัดข้อง แต่ต้องการได้คนดีมาทำงานและอยู่ได้ 4 ปี นอกจากนั้นต้องการให้การแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการด้วยความเห็นชอบของประชาชน เช่น ก่อนการแต่งตั้งมาจังหวัดไหน ควรเอาชื่อมาให้ประชาชนดูประวัติ ผลงาน ความดีความชอบ อย่างน้อยสภาจังหวัดหรือสภาท้องถิ่น ได้พิจารณาดูก่อน เหมือนกับประธานาธิบดีอเมริกา จะแต่งตั้งบุคคลไปเป็นรัฐมนตรี ก็ต้องให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบ ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนคนใหม่” นายสุเทพ กล่าว

แกนนำพรรค รปช. กล่าวอีกว่าสำหรับประเทศไทยในอนาคต ระบบบริหารราชการส่วนภูมิภาคต้องหยุดแล้ว ควรจะมีเฉพาะส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น พอแล้วเพราะทำให้เห็นว่ายืดยาด มีขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและเสียเวลา การกระจายอำนาจที่ดีในอนาคต ต้องดำเนินการในรูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยไม่จำเป็นต้องนำโมเดลจากต่างประเทศมาใช้ ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นหัวหน้าข้าราชการในจังหวัด คณะกรรมการที่บริหารจังหวัดที่ผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้า ต้องมีอำนาจในการกำหนดแผนพัฒนาของจังหวัดตัวเอง และมีงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้อย่างเพียงพอ ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่ควรยุบ ต้องทำหน้าที่เพราะยังเป็นประโยชน์และมีความจำเป็นสำหรับประชาชน.

 

Visitors: 28,798