เปิดบ้านโชว์นวัตกรรมเทคโนโลยี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 61 ที่ศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางนภาพร นาคทิม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับนางรักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นายดนัย วินัยรัตน์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว นายอธิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ นายชูศักดิ์ คีรีรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นางวรรณรี ปานศิริ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ตามโครงการ “KKW OPEN HOUSE 2018 “ เปิดบ้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เส้นทางสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ” โดยมีผู้แทนจากโรงเรียนรักษ์วิทยา, โรงเรียนปากน้ำปราณบุรี, โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย, วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี, วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมรับฟัง พร้อมเปิดบูธกิจกรรมจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลให้ได้รับชม

นางนภาพร นาคทิม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชมงคลฯ จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การแสดงผลงานทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพร้อมด้านทักษะทางวิชาการ สำหรับใช้เป็นแนวทางสู่บัณฑิตนักปฏิบัติและแนวทางในการเรียนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีงามกับโรงเรียนที่มีภาควิชาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ได้เข้ามามีส่วนร่วมที่จะเรียนรู้ในการปฏิบัติงานระดับอุดมศึกษา โดยจะจัดกิจกรรม เปิดนิทรรศการและห้องปฏิบัติการ เช่น การแข่งขันคณิตคิดเร็ว, การแข่งขัน ROV, กิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น ในวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ที่ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล.

Visitors: 31,680