พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 28 พ.ย.61 ที่พระอุโบสถวัดธรรมิการามวรวิหาร อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.อ. กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 มีพระราชสุทธิโมฬี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ 9 รูป มีนายอุดมศักดิ์ โหมดม่วง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.ประจวบฯ นายอนิรุทธ์ แสงทับทิม อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 คณะกรรมการมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทุกวันที่ 28 ของเดือน จนครบ 12 ครั้ง และจะจัดทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี 2562 อีกด้วย พร้อมกันนี้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมประกอบพิธีที่วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ พร้อมกันอีกแห่งหนึ่งด้วย.

Visitors: 28,740