ททท.ประจวบฯ จัดกิจกรรม ลดโลกเลอะ

ช่วงเย็นวันที่ 1 ธ.ค.61 น.ส.โศรยา หอมชื่น ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและจัดกิจกรรมโครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณชายหาด สวนหลวงราชินี 19 ไร่ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีเทศบาลเมืองหัวหิน การท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดประจวบฯ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำ ศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหิน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ประชาชนกลุ่มจิตอาสาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการเมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” จัดขึ้นภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการตอกย้ำให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ กระตุ้นให้มีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว รณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการเดินทางท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก และเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังอำเภอหัวหิน ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) โดยกิจกรรม "ลด โลก เลอะ" ของ ททท.ครั้งนี้ จัดขึ้นพร้อมกันใน 45 จังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศ.

Visitors: 31,678