ชมรมนาฏศิลป์พร้อมรำถวาย 5 ธค

วันที่ 3 ธ.ค. 61 พล.ต.ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดนตรี - นาฏศิลป์ไทย ร่วมใจเทิดไท้บูรพมหากษัตริย์ ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนนายสิบทหารบก มีนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน นางวรรณา โชคสุชาติ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.หัวหิน นางทิพวรรณ สุทัศน์ ประธานชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน นางจิราพร นิลมาก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน สมาชิกชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างจังหวัด เข้าร่วมการอบรม โดยมีนายสวิต ทับทิมศรี วิทยากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความสามารถในการบรรเลงดนตรีไทย เพื่อเข้าร่วมบรรเลงดุษฎีบูชาสัตตะบูรพมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจะมีการแสดงด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย รำถวายสักการะในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ที่อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับกิจกรรมรำถวายสักการะชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหิน จัดขึ้นทุกๆ วันที่ 5 ธ.ค. ของทุกปี ครั้งนี้เป็นปีที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์แห่งสยามประเทศ ที่ประดิษฐาน ณ อุทยานราชภักดิ์ โดยการรำถวายสักการะในวันที่ 5 ธ.ค.นี้ ชมรมนาฏศิลป์เมืองหัวหินจะรำถวายสักการะแปรเป็นรูปธงชาติไทยขนาดใหญ่ จากนางรำของชมรมกว่า 400 คน.

Visitors: 32,161