พญาเสือ ฉะ อบต. สร้างอาคารเก็บน้ำ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.61 นายพนัชกร โพธิบัณฑิต รักษาการหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (ชุดพญาเสือ) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายวันชัย สิงห์โต สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ป่าไม้ ทหารพรานค่าย ร้อยที่ 1407 บ้านคีรีล้อม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบจุดก่อสร้างภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือป่าไชยราช – คลองกรูด บ้านโป่งโก หมู่ 6 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการบุกรุกก่อสร้าง โดยไม่ได้ขออนุญาต

จากการตรวจสอบพบว่ามีการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขวางลำน้ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ผ่านน้ำตกไทรคู่ ลงมาที่เขื่อนยกระดับน้ำ และอาคารเก็บกักน้ำสะอาดขนาดใหญ่ อีก 1 อาคาร เพื่อส่งน้ำให้ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ผ่านท่อส่งน้ำขนาด 5 นิ้ว เป็นโครงการของ อบต.ทองมงคล ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาภูเขา กว้าง 25 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 2.5 เมตร งบประมาณ 1,799,000 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 15 ม.ค.61 - 14 เม.ย.61 โดยชุดพญาเสือได้ตรวจยึดพื้นที่ไว้ ก่อนจะเข้าแจ้งความเป็นหลักฐานที่ สภ.บางสะพาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้บริหารท้องถิ่น ในความผิดฐานเข้าไปแผ้วถางป่า ตามมาตรา 38 ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ มีโทษตามมาตรา 54 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายพนัชกร กล่าวว่า หน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ามาก่อสร้างอะไรก็ตาม ต้องขออนุญาตกรมอุทยานฯ ให้ถูกต้องก่อน ตอนนี้ได้แจ้งความแล้วเพื่อเรียกตัวนายก อบต.ทองมงคล มาสอบสวนข้อเท็จจริงตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.

ด้านนายจำลอง แก้วไทรนันท์ นายก อบต.ทองมงคล กล่าวว่า หลังจากถูกแจ้งดำเนินคดี มีโทษตามกฎหมายค่อนข้างสูงแต่ยืนยันว่าไม่หนักใจ และพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงกับทุกฝ่าย เนื่องจากที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวใช้งบอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการโดยผ่านความเห็นชอบจากสภา อบต. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 1,500 ครัวเรือน ให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่การก่อสร้างไม่กระทบกับป่าต้นน้ำ และไม่มีหน่วยงานใดเคยทักท้วง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือทีมพญาเสือ ซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำกำลังไปจับกุมผู้ที่ทำผิดกฎหมายในพื้นที่ ขณะที่ อบต.ร่วมกับชาวบ้านเฝ้าระวังการทำลายป่าและมีโครงการปลูกป่าทดแทนอย่างต่อเนื่อง

“สำหรับการดำเนินคดี หลังจากมีการก่อสร้างฝาย น่าจะกระทบกับการใช้งบทำโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภททั้งตำบลที่ดำเนินการต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ อบต. มีทั้งหมด 1.4 แสนไร่ เป็นพื้นที่ป่าสงวนและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจำนวน 1.2 แสนไร่ มีประชาชนอาศยอยู่เต็มพื้นที่ ขณะที่ อบต.มีอำนาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ยอมรับว่าการก่อสร้างฝายหรือถนน โดยไม่ขออนุญาตเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาจมีปัญหาในการใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ขอให้คำนึงถึงเจตนาที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” นายจำลอง กล่าว.

Visitors: 32,078