สถานศึกษาในหัวหิน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

วันที่ 4 ธ.ค.61 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 พร้อมรอง ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และ แขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย นอกจากนี้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลการประกวดการแข่งขันกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณ “ในหลวง รัชกาลที่ 9” และเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม

ส่วนที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคุณพ่อตัวอย่าง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสาที่บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม.

Visitors: 31,987