ธอส.ประจวบฯ มอบบ้านและซ่อมแซม

วันที่ 3 ธ.ค.61 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในการส่งมอบที่อยู่อาศัย ตามโครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร้ประจำปี 2561 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีนายพีระศักดิ์ สงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสาขาภาคใต้และตะวันตก และรักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตประจวบคีรีขันธ์ และนายประเสริฐ ตติยวงศ์วิวัฒน์ ผู้จัดการสาขาประจวบคีรีขันธ์ ในวันประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน และแพทย์ประจำตำบล

ทั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้สร้างบ้านใหม่ และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังเก่า ให้กับชาวบ้านที่ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ จำนวน 8 หลัง พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ตามพันธกิจ "ทำให้คนไทยมีบ้าน" ของธนาคารอาคารสงเคราะห์.

Visitors: 31,680