มอบเสื้อพระราชทาน ไบค์ อุ่นไอรัก

วันที่ 6 ธ.ค.61 ที่อาคารโดมวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อ.เมืองประจวบฯ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก” ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม อนุญาตให้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.61 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ นักปั่นจักรยาน คณะครูและนักเรียนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" อย่างเป็นทางการจำนวน 3,830 คน และจะต้องมารายงานตัวเพื่อร่วมปั่นจักรยานในวันอาทิตย์ที่ 9 ธ.ค.61 ก่อนเวลา 14.00 น.ที่จุดรับลงทะเบียนหน้าศาลากลางจังหวัดฯ เพื่อตรวจความพร้อมของร่างกายและจักรยาน ตลอดทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางปั่นระยะทาง 29 กิโลเมตร ซึ่งจังหวัดได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมดูแลช่วยเหลือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ.

Visitors: 32,080