พิธีเปิด KKW Open House 2018

วันที่ 6 ธันวาคม 61 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสมเจตร์ เจริญทรง ปลัดอาวุโสอำเภอหัวหิน พร้อมด้วยนางนภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นประธานเปิดงาน “KKW OPEN HOUSE 2018 เปิดบ้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เส้นทางสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ” มีนางรักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาพื้นที่อำเภอหัวหิน อำเภอปราณบุรีและ อ.ชะอำ จำนวน 14 แห่ง กว่า 500 คนร่วมชมงานและทำกิจกรรมตามฐานต่างๆ จากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

นางนภาพร นาคทิม กล่าวว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจ ที่กำลังเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ได้มาสัมผัสการเรียนการสอนจริงในเบื้องต้น รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและห้องปฏิบัติการต่างๆ และการแข่งขันชิงรางวัลที่น่าสนใจอีกมากมายภายในงาน.

Visitors: 32,161