อบต.อ่างทอง ส่งเสริมประชาธิปไตย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 6 ธ.ค.61 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอ่างทอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองหอย ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายอำนวย จันทร์เจ๊ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมเดินรณรงค์ประชาธิปไตย โดยมีนายธานินทร์ บุญนี ปลัด อบต.อ่างทอง นายครรชิต ใจอาสา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง ด.ต.นิคมสันต์ นามศรีสุข หัวหน้าสายตรวจตำบลอ่างทอง น.ส.ภัณฑ์ธิมา รังสิกุล หัวหน้าสำนักปลัด อบต.อ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต. ครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายธานินทร์ บุญนี ปลัด อบต.อ่างทอง กล่าวว่าโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้เด็กนักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน ห้องเรียน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่เด็ก อบต.จึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ตั้งแต่เด็ก

นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมการเลือกหัวหน้าห้อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฝึกให้เด็กนักเรียนใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง การเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง โดยให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลอ่างทอง เป็นคณะกรรมการและพี่เลี้ยง พร้อมเดินรงณรงค์ถือป้ายคำขวัญเชิญชวนในการไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง เช่น เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า ถ้าวันนี้ผู้ใหญ่ไม่พัฒนา, ซื่อสัตย์สุจริตให้หนูดูหน่อยสิคะ แล้ววันหน้าหนูจะได้ทำตาม, ประชาธิปไตยมีสิทธิ์ใช้ รออะไรไปเลือกตั้ง, ใช้สิทธิ์ที่เรามีเลือกคนดีมาพัฒนา, คนไทยรักไทย ต้องไปใช้สิทธิ์, ใครจะมารักไทย นอกจากไทยด้วยกัน, กีดกันคนโกง ปฏิเสธคนทุจริตไปใช้สิทธิ์กันนะจ๊ะ, เข้าคูหามีปากกาเป็นอาวุธ, หนูจะเป็นคนดีโตไปไม่โกง, นอนหลับทับสิทธิ์หมดสิทธิ์หมดเสียง เป็นต้น.

Visitors: 32,080