กฟภ.ทับสะแก ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์

วันที่ 7 ธ.ค. 61 ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ครั้งที่ 1 โดยมีนายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายเลียบ อ่อนเอียด ปลัดอาวุโสอำเภอทับสะแก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน

โครงการ “เปิดบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก” เป็นหนึ่งกิจกรรมหลักประจำท้องถิ่น ที่ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านนวัตกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมกระบวนการคิดและต่อยอดจินตนาการสู่การเป็นนักประดิษฐ์ แก่เยาวชนและโรงเรียนในพื้นที่ ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจเรื่องไฟฟ้า และพลังงานหมุนเวียน ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

นอกจากนี้ ยังมุ่งหวังให้กิจกรรมนี้ แสดงถึงพลังแห่งความร่วมมือในการสร้างสรรค์จากหลายหน่วยงาน ที่เข้าร่วมจัดแสดงนวัตกรรม ถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานและเทคโนโลยีแก่ประชาชน เป็นการแบ่งปันองค์ความรู้สู่สังคมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

นายสมรักษ์ เพ็ชรเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการแผนงานโรงไฟฟ้า (กฟผ.) กล่าวว่า ในปัจจุบัน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. ใช้เชื้อเพลิงที่เป็นฟอสซิลเป็นหลักในการผลิตไฟฟ้า ในอนาคตจะหมดไปจากโลกนี้ ดังนั้นเราจะต้องแสวงหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลม พลังงานคลื่น หรือพลังงานจากไฮโดรเจน ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียน ที่จะไม่มีการหมดไป เราสามารถนำมาใช้ได้ แต่ต้องมีนวัตกรรมและองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการผลิต เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

Visitors: 32,079