รำลึกวีรชนลูกเสือกล้า

วันที่ 7 ธ.ค.61 นายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานลูกเสือบุญยิ่ง ศิริเสถียร ที่โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองประจวบฯ และกล่าวนำสดุดีเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ในเหตุการณ์สงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อครั้งญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวและอ่าวประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ครบรอบ 77 ปี โดยมีนางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบฯ ข้าราชการ ตำรวจ ทหารกองบิน 5 ตชด. เหล่าคณะลูกเสือจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร เป็นนักเรียนโรงเรียนประจวบวิทยาลัย เลขประจำตัว 592 สังกัดกองลูกเสือโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ผู้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ ร่วมกับทหารกองบินน้อยที่ 5 จังหวัดประจวบฯ ต่อสู้รบกับกองทัพญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา ซึ่งในครั้งนั้น ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ได้เป็นผู้ช่วยลำเลียงกระสุน อาหารและน้ำ ฝ่าแนวรบส่งให้กับทหาร โดยไม่หวั่นเกรงอันตรายจนถูกกระสุนปืนและเสียชีวิตในสนามรบเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2484 ซึ่งวีรกรรมอันกล้าหาญของลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ที่สละชีวิตเพื่อประเทศชาติในครั้งนั้น นับเป็นเกียรติประวัติของกองลูกเสือโรงเรียนประจวบวิทยาลัย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตราบจนถึงปัจจุบัน.

Visitors: 32,078