ประจวบฯ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

วันที่ 12 ธันวาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการแพทย์ การสาธารณสุขไทย ที่โรงเรียนประชารังสรรค์ หมู่ 10 ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประชาชนและนักเรียนจำนวนมาก มารับบริการจากหน่วยแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับทุกหน่วยงานด้านการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ทุกจังหวัด ครอบคลุม 878 อำเภอตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

นายพัลลภ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งแรกในพื้นที่ห่างไกลถิ่นทุรกันดารและปัญหาจากเส้นทางคมนาคม ระหว่างวันที่ 12 - 21 ธันวาคมนี้ และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 18 มกราคม 2562 เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน เพื่อให้บริการสุขภาพและให้คำปรึกษา ป้องกันอาการเจ็บป่วย โดยจัดให้มีบริการแพทย์ขั้นพื้นฐาน รักษาโรคทั่วไป หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจตา ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเคลื่อนที่ คลินิกงดสูบบุหรี่ พร้อมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในชนบทห่างไกลการคมนาคมมารับบริการโดยทั่วถึงกันต่อไป.

Visitors: 32,160