จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวปราณบุรี

วันที่ 12 ธ.ค.61 ที่ศาลาทรงพระแสงปืนรัชกาลที่ 9 ท่าเสด็จ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสรกฤต ปราณปรีชากุล นายกเทศมนตรีตำบลเขาน้อย พร้อมด้วยนายอำนาจ ใจสมุทรนิมิตรถวิล ปลัดอำเภอปราณบุรี พันเอกอานนท์ เพชรคำ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ นายยุทธพล อินมอญ ปลัดเทศบาลตำบลเขาน้อย และนางเอื้อมพร คุ้มภัย ท้องถิ่นอำเภอปราณบุรี ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลเขาน้อย มีหัวหน้าหน่วยงาน แขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่สนใจร่วมรับฟัง โดยกำหนดจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ บริเวณตลาดเดอะไนน์ ปราณบุรี (เยื้องโลตัสปราณบุรี) ในระหว่างวันที่ 22 - 24 ธ.ค.61

กิจกรรมสำคัญในงานประกอบด้วยการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ Bike Thasadej 2018 เส้นทางจากตลาดเดอะไนน์ ถึงท่าเสด็จ ซึ่งเป็นท่าน้ำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตลอดทั้งพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จมาประทับพักผ่อนพระอิริยาบถและทรงพระแสงปืนเป็นประจำ จึงเป็นที่รู้จักและนิยมมาพักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง ระยะทางรวม 40 กิโลเมตร การประกวดโคพื้นเมืองสุขภาพดี การแข่งขันโควิ่งลู่ - วิ่งลาน การประกวดโคเทียมไถ กิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากสับปะรด ตำสับปะรดและผลไม้ การแข่งขันกินสับปะรดและการแข่งขันปอกสับปะรด การจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาและ OTOP นวัตวิถี ผลผลิตจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การแสดงโขน มรดกไทยมรดกโลก การประกวดหนุ่มสาวชาวไร่ การแสดงดนตรี การแสดงบนเวทีของธิดาชาวไร่ การแสดงชุดแผ่นดินทองทะเลไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ ประชาชนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด.

Visitors: 32,080