มอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.61 พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน พ.ต.เปลี่ยน  จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มกิจการมวลชน พ.ต.สมโภชน์  กระแจะเจิม จนท.ชรต.กอ.รมน.จังหวัดประจวบฯ ร.ต.ท.สมชาย  ดอกเตย จนท.ปฏิบัติการกลุ่มงานกิจกรรมมวลชน ร.ท.ณัฐดนัย  สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัดประจวบฯ พื้นที่ อ.ปราณบุรี ร.ท.กิตติศักดิ์  คงกระเรียน มว.รส.ที่๒ พื้นที่อ.ปราณบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธ์ุผักพระราชทาน จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านปรือน้อย หมู่ 3 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดย พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล เป็นประธานมอบเมล็ดพันธ์ุผักให้กับนายชัยชนะ  ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย และนำเมล็ดผักมาปลูกในแปลงเกษตร  จากนั้นได้เข้าเยี่ยมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านปรือน้อยด้วย.

Visitors: 31,987