มอบอุปกรณ์การแพทย์ 6 แสนบาท

วันที่ 14 ธ.ค.61 ที่โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเทอดชัย เทอดจิตธรรม นายกสโมสรโรตารีหัวหิน พร้อมด้วยนางนภา แก้วเต็ม นายกรับเลือกสโมสรโรตารีรอยัลหัวหินและคณะ ร่วมกันมอบกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ มูลค่า 600,000 บาท ให้กับ พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวหิน เพื่อไว้ใช้กับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ทั้งนี้โรงพยาบาลหัวหินเป็นโรงพยาบาลศูนย์โรคหัวใจและอุบัติเหตุ ที่แต่ละวันมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก และมีผู้ป่วยที่ต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจหลายราย แต่พบปัญหาคือผู้ป่วยบางรายไม่สามารถที่จะใส่ท่อช่วยหายใจโดยเครื่องมือแบบเดิมได้ จำเป็นต้องใช้กล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ ซึ่งมองเห็นภาพทางวีดีทัศน์มาช่วยในการใส่ท่อให้สามารถทำได้ง่ายขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อนของการใส่วิธีแบบเดิม แต่ปัญหาคือโรงพยาบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดหาเครื่องมือนี้ได้

สโมสรโรตารีหัวหินและสโมสรโรตารีรอยัลหัวหิน จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลหัวหิน จัดซื้อกล้องสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยในเขตอำเภอหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงที่เข้ามารับการรักษาที่ รพ.หัวหิน มีความปลอดภัยมากขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการดูแลประชาชนในพื้นที่อีกด้วย.

Visitors: 31,987