จิตอาสาเดินรณรงค์คนรักคลอง

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เดินรณรงค์ “คน รัก คลอง”...”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” ณ คลองเขาแดง ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ โดยมีนายบัญชา เสือเหลือง นายก อบต.เขาแดง เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอกุยบุรี พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบฯ ผู้บริหารและคณะบริหาร หัวหน้าส่วนการงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าหน้าที่จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ผู้นำท้องถิ่น เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ตลอดทั้งประชาชนชาวกุยบุรีและนักท่องเที่ยวกว่า 500 คนเข้าร่วม

หลังจากที่ประธานถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์แล้วประธานนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" 3 ครั้ง จบแล้วเจ้าหน้าที่มอบแผ่นป้าย "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" ให้แก่ประธานและมอบแผ่นป้าย "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นแบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งออกเดินรณรงค์ไปตามเส้นทางที่กำหนด และส่วนที่สองลงเรือ เพื่อไปกำจัดวัชพืชบริเวณปากคลองเขาแดง.

Visitors: 32,160