ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.61 ที่หน้าหอประชุมอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน นายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ พร้อมด้วยชาวบางสะพาน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ รณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ในกิจกรรม "ปั่นรักษ์ ปันยิ้ม ครั้งที่ 3/2561" ภายใต้โครงการสองล้อรักษ์บางสะพาน 2561 ซึ่งจัดโดยกลุ่มเหล็กสหวิริยา

โดยร่วมกันปั่นจักรยาน เส้นทางจาก ที่ว่าการอำเภอบางสะพาน - ชายทะเลคลองปากปิด บ้านฝ่ายท่า หมู่ 1 ต.พงศ์ประศาสน์ ระยะทางไป - กลับ รวม 8 กิโลเมตร เพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะชายหาดร่วมกัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 185.44 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า.

Visitors: 31,987