สองตายาย ได้รับสิทธิ์เงินคนชรา

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.ประจวบฯ มอบหมายให้ จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.พื้นที่ อ.สามร้อยยอด พร้อมด้วย นายธงชัย ธนสมบัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ติดตามความเป็นอยู่ของสองตายายที่ปลูกกระท่อมตามลำพัง

โดยนำสองตายายไปสำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า ดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎรของนายหนู โยธา จากจังหวัดชุมพร มาอยู่ที่เลขที่ 14/1 หมู่ที่ 3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นบ้านของนายบุนนาค โยธา บุตรชาย ของนายหนู โยธา และนำนางอัด สิงห์ทอง และนายบุนนาค โยธา เป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายหนู ให้มาเปิดสมุดบัญชีธนาคาร และ ATM ของธนาคาร ธกส. สาขาสามร้อยยอด โดยมีนางปรารถนา รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธกส.สาขาสามร้อยยอด เป็นผู้มอบสมุดบัญชี พร้อมบัตรเอทีเอ็มของสองตายายไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น จ.ส.อ.ไชยา ได้พายายอัด สิงห์ทอง ไปกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียน รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส่วนของตาหนู โยธา ได้กรอกแบบคำขอยื่นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เทศบาลตำบลไร่เก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ ที่รับเรื่อง กล่าวว่าจะรีบดำเนินการให้ทั้งสองตายายให้โดยเร็วที่สุดต่อไป.

Visitors: 31,680