นักศึกษาเกาหลีใต้อวยพรคริสต์มาส

วันที่ 19 ธ.ค.61 ที่สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายรัศมี ผลจันทร์ ประธานคริสตจักรศิลาเอก หัวหิน นำนักศึกษาและคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮันดง ประเทศเกาหลีใต้ และ คณะยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟเดอะเนชั่น จำนวน 100 คน พร้อมชุดการแสดงศิลปะของเกาหลี มาร้องเพลง Merry Christmas เพื่ออวยพรให้กับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน เนื่องในเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ โดยมีนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางณัฐวรรณ มิตรดี ผู้ข่วยนายกเทศมนตรี และแขกผู้มีเกียรติร่วมรับคำอวยพรวันคริสต์มาสด้วยบรรยากาศแห่งความสุข

ขณะที่โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรม เนื่องในวันคริสต์มาส โดยมีนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย สท. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชุมชนบ่อฝ้าย ผู้ปกครอง และคณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับความสนุกสนานและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ได้รับการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่จำเป็น ซึ่งประกอบด้วยทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่นการแสดงของนักเรียนประกอบเพลงคริสต์มาส ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้.

Visitors: 32,079