ทม.หัวหิน ปรับปรุงภูมิทัศน์

วันที่ 19 ธ.ค. 61 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โสมทัศน์ หัวหน้างานสวนสาธารณะ สำนักการช่างฯ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณถนนดำเนินเกษม หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเร่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยการประดับไฟและตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณเกาะกลาง ตลอดแนวถนนดำเนินเกษมและบริเวณหน้าสำนักงานฯ อย่างสวยงาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล เรื่องการพัฒนาคูคลอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ  เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนจัดภูมิทัศน์ถนนให้มีความสวยงาม และการรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะต่างๆให้ได้มาตรฐาน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองหัวหิน ได้คัดเลือกถนนดำเนินเกษมเป็นโครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”  ในการปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทาง ให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกดอกไม้ - ไม้ประดับสีชมพูหรือสีแดง หรือต้นไม้ประจำท้องถิ่น ให้ร่มรื่นสะอาดตา เพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมาก ที่จะมาเยือนอำเภอหัวหินในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้.

Visitors: 31,949