งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

ช่วงค่ำวันที่ 19 ธ.ค. 61 ที่โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางวาสนา ศรีกาญจนา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่และเลี้ยงขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน นางสาวโศรยา หอมชื่น ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบฯ นายอาคม ชานาง รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี นายรุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดประจวบฯ นายศุรอัฐ ณรงค์ฤทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเทอดชัย เทอดจิตธรรม นายกสโมสรโรตารีหัวหิน นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และแขกผู้มีเกียรติจนวนมากร่วมงาน

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินิ- ชะอำ เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อปี 2541 ปัจจุบันดำเนินงานเป็นปีที่ 20 แล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน - ชะอำได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การท่องเที่ยวของ อ.หัวหิน - ชะอำ เจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับและเป็นที่รู้จักดีของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ.

Visitors: 31,678