ธอส.มอบอาคารเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายนิกร อาชานกุล ที่ปรึกษาทั่วไปธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนายพีระศักดิ์ สงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสาขาภาคใต้และตะวันตก และรักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตประจวบคีรีขันธ์ และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ใน “โครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” โดยมีพลตำรวจตรีพงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตรผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 เป็นประธานรับมอบ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในชุมชนพื้นที่ห่างไกลความเจริญให้ได้รับโอกาสด้านการศึกษา

ธนาคารจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบชั้นเดียว จำนวนเงิน 2,099,000 บาท และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพยาบาล จำนวนเงิน 21,000 บาท ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเด็กนักเรียน ตชด.บ้านแพรกตะคร้อ จำนวน 10 หลัง นอกจากนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี และความประพฤติดี จำนวน 30 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 60,000 บาท จากพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งยังมีการร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมให้น้องๆ นักเรียน ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์.

Visitors: 31,680