ล้อมคอกอาหารซีฟู้ดช่วงปีใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ลงนามในประกาศจังหวัด เรื่องการติดป้ายแสดงสินค้าและบริการเพื่อป้องกันประชาชนและนักท่องเที่ยว ถูกผู้ประกอบการบางราย ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่มีวันหยุดยาวหลายวัน และส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด หลังจากที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวพบปัญหาหลายครั้งในร้านอาหารซีฟู้ดพื้นที่อำเภอหัวหิน จนมีการไปเผยแพร่ในสังคมโซเชียล สำหรับประกาศดังกล่าว ได้กำหนดโทษ หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบร้านค้าไม่ติดป้ายแสดงราคาหรือมีการร้องเรียนผ่านสายด่วน 1569 หากพบความผิด ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 1 หมื่นบาท นอกจากนั้นหากฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผล อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2542

นายพัลลภ กล่าวว่าสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการทุกแห่งต้องถือปฏิบัติตามแนวทางตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยติดป้ายแสดงราคาและค่าบริการในลักษณะเปิดเผย เพื่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจก่อนซื้อ ให้จำหน่ายราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม ขอเน้นย้ำว่าอย่าฉวยโอกาส สำหรับร้านอาหารจำหน่ายอาหารทะเลหรือซีฟู้ด วัสดุที่นำมาจำหน่ายต้องคุณภาพดี เครื่องชั่งที่ใช้ชั่งวัตถุดิบ ก่อนนำไปปรุงอาหาร ต้องมีมาตรฐาน กรณีมีการเก็บค่าใช้จ่ายอย่างอื่น นอกจากค่าอาหาร เช่น ค่าภาษี ค่าบริการ ค่าห้องแอร์ ก็ต้องแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บให้ชัดเจนและแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในภายหลัง ที่สำคัญการจำหน่ายสินค้าและค่าบริการ ต้องตรงกับราคาที่แสดงเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด.

Visitors: 32,161