ประจวบฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่

วันที่ 20 ธ.ค.61 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หมู่ 3 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรม นายกิตติพงศ์ สุภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนำเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการและพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน

นายพัลลภ กล่าวว่าการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในครั้งนี้นอกจากจะให้บริการฟรีหลายด้านแล้ว ส่วนราชการยังมารับทราบปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนให้การช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ขอฝากให้พี่น้องประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ซึ่งจะเป็นเกราะในการดำเนินชีวิตที่ดี ส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรทำประชาคมในหมู่บ้าน เพื่อรับทราบข่าวสารยาเสพติด ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นให้แจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้คนในชุมชนได้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่วนปัญหาหนี้นอกระบบสามารถไปใช้บริการของรัฐได้ ซึ่งจะมีธนาคารต่างๆ มาให้คำปรึกษา

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน พร้อมทั้งมอบข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุที่มารับบริการและเยี่ยมชมหน่วยบริการของส่วนราชการต่างๆ ที่มาให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้.

Visitors: 31,987