การบินจัดแข่งกีฬาสัมพันธ์

วันที่ 20 ธ.ค.61 ที่สนามกีฬาชั่วคราว กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ตำรวจตระเวนชายแดน ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานการบินหัวหิน” โดยมีนักกีฬาชายและหญิงจำนวนมาก จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ศูนย์ฝึกการบินสถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ท่าอากาศยานหัวหิน ค่ายนเรศวร สายการบินแอร์เอเชีย ฯลฯ เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรในองค์กรต่างๆ และส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยกีฬาที่แข่งขันได้แก่ ฟุตบอล แชร์บอล เปตอง ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้านต่างๆ สร้างความสนุกสนานและความสามัคคีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน.

Visitors: 32,080