อ่างเก็บน้ำพังกว่า 2 ปี

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับนายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม อ.บางสะพาน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านมรสวบ หมู่ที่ 4 ตำบลชัยเกษม ที่ได้รับความเสียหาย หลังจากการซ่อมแซมเสร็จ เมื่อเดือนกันยายน 2559 ทำให้ ชาวบ้านกว่า 1,000 ครัวเรือน ได้รับผลกระทบมายาวนาน

ซึ่งประมาณปลายปี 2559 หลังจากมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉพาะที่อำเภอบางสะพาน ทำให้อ่างเก็บน้ำบ้านมรสวบ มีน้ำรั่วซึมบริเวณสันอ่าง เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเจาะเปิดทางให้น้ำระบายออกทั้งหมด จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่ พร้อมเร่งรัดในการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 2 - 3 เดือน แต่เนื่องจากมีฝนตกลงมาตลอด ทำให้การซ่อมแซมไม่มีความคืบหน้า จนถึงเวลานี้ ผ่านมาร่วม 2 ปีแล้ว ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลชัยเกษม ตำบลธงชัย และเทศบาลบ้านกรูด ประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค

นายพัฒนธิชัย ขนาบแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยเกษม กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำและไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่ใช้งบประมาณในการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ และขณะนี้ภายในอ่างมีดินทรายทับถมเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการขุดลอกจะทำให้อ่างเก็บน้ำมรสวบกักเก็บน้ำได้ไม่มาก โดยปกติอ่างเก็บน้ำมรสวบ มีความจุของการกักเก็บน้ำ กว่า 1.6 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่อยากจะให้กรมทรัพยากรน้ำ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย เข้าไปทำการขุดลอกเพื่อให้การกักเก็บน้ำมีมากขึ้น นอกจากนี้ชาวบ้านได้เร่งรัดให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 เร่งรัดผู้รับเหมาเข้าซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ ก่อนที่ฝนใหญ่จะมาถึงในช่วงต้นปีนี้.

Visitors: 32,080