สานฝันเด็กป่าละอู สู่แชมป์มวย

วันนี้ 22 ธ.ค.61 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  (กอ.รมน.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กอ.รมน.จ.ประจวบฯ พร้อมด้วยนายกิตติกรณ์  เทพอยู่อำนวย  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ประจวบฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ได้นำอุปกรณ์ชกมวย ที่ได้รับการสนับสนุน นวมชกมวย จำนวน 8 คู่ จากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกระสอบทราย จำนวน 2 ชุด จาก ดร.หิมาลัย  ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษา “ชมรม FC สัญญาใจ…คนไทยไม่ทิ้งกัน” และประธาน “มูลนิธิพระราหู” ไปมอบ ให้แก่เด็กๆ ชาวกะเหรี่ยงบ้านป่าละอู จำนวน 12 คน  ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ไว้ใช้ฝึกมวยไทยที่เปิดเป็นค่ายมวยชั่วคราว หมู่  3 บ้านป่าละอู  ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โดยมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่คอยให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง ไม่ไปมั่วสุมกับยาเสพติดและได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ได้มีทักษะในการฝึกซ้อมชกมวย นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทยแล้ว ในอนาคต หากเด็กฝึกซ้อมเก่งจนสามารถขึ้นชกบนเวทีได้  ก็จะมีรายได้จากการแข่งขันและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เด็กได้ชกมวยก้าวสู่แชมป์ระดับอำเภอต่อไป.

Visitors: 32,161