ธอส.มอบบ้านและซ่อมแซมบ้าน 10 หลัง

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายพีระศักดิ์ สงสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสาขาภาคใต้และภาคตะวันตก และรักษาการผู้จัดการเขต สำนักงานเขตประจวบคีรีขันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปี2561 โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล  นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานการส่งและรับมอบ  โดยธนาคารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณการสร้างบ้านใหม่ และปรับปรุงบ้านเก่า จำนวน 10 หลัง จำนวนเงิน 530,000 บาท  นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริม 1 อาชีพ 1 ชุมชน เพื่อความยั่งยืน 4 ภูมิภาค จำนวนเงิน 500,000 บาท และโครงการช่างประจำบ้าน จำนวนเงิน 86,500 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลวังก์พง ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.

Visitors: 32,080