เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ลดอุบัติเหตุ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปตามถนนสายต่างๆ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบฯ, ตชด.14, ตำรวจทางหลวง, ตำรวจภูธรจังหวัด, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, อาสาสมัคร, มูลนิธิ, หน่วยกู้ภัย, ขนส่งจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด, นักเรียน นักศึกษาและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2562

คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนราชการ ภาคเอกชนและเครือข่ายงานอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ประกาศให้มีการณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100% ทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 % รวมทั้งการรณรงค์การเมาไม่ขับ การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ.

Visitors: 32,079