เปิดตลาดประชารัฐ

วันที่ 30 ธ.ค.61 ที่บริเวณคลองปากปิด หมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า ต.พงศ์ประศาสตร์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐเพี่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้น้อย และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีนายวิเชียร เกตุงาม กำนันตำบลกำเนิดนพคุณ นายธนาชัย บัวช่วง รองนายก อบต.พงศ์ประศาสตร์ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยเกรียบ และ กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ นายสุรพล พูลยิ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านฝ่ายท่า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมงาน

นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กล่าวว่า คลองปากปิดมีพื้นที่อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลน ซึ่งมีเหลือน้อยมาก เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งศึกษาของผู้ที่ชอบท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งทั้งสองฟากฝั่งคลองปากปิด มีทิวทัศน์ที่สวยงาม สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว พายเรือในคลองปากปิด และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน ของชาวบางสะพาน ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค ที่ชาวบ้านนำมาจำหน่ายในตลาดประชารัฐคลองปากปิด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 61 ถึงวันที่ 1 มกราคม 62 และหลังจากนั้น จะเปิดทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น ถึง 21.00 น. สำหรับค่าใช้บริการในการล่องเรือ ค่าเสื้อชูชีพตัวละ 50 บาท ถ้าเป็นเรือเครื่องยนต์ ลำละ 500 บาท ซึ่งสามารถนั่งได้หลายคน ใช้เวลาในการล่องเรือ 2 - 3 ชั่วโมง แล้วแต่ลูกค้า สำหรับเวลาสะดวกในการท่องเที่ยวที่คลองปากปิด คือช่วงเช้า และช่วงเย็น ที่อากาศจะเย็นสบาย.

Visitors: 32,160