ทหารลงพื้นที่หัวหิน-สามร้อยยอด

วันที่ 31 ธ.ค.61 พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ ร.อ.ธัชพงศ์ ภูเต็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวส่วนประสานงาน กกล.รส.จ.ประจวบฯ พร้อมด้วย จ.ส.อ.นิติเทพ จิตประสงค์ จ.ส.อ.สมพร หงษ์ทอง เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน รส.พื้นที่ อ.หัวหิน ลงพื้นที่สอบถามผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านขายเสื้อผ้า อาหารทะเลแห้ง เนื้อหมู ร้านขายก๋วยเตี๋ยวและกาแฟ ภายในตลาดฉัตร์ไชยและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนจากเสียงสะท้อนของประชาชนในหลายพื้นที่ ซึ่งช่วงนี้สินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น โดยผู้ประกอบการร้านขายเสื้อผ้าแจ้งว่าปริมาณการขายได้ปกติ พออยู่ได้ อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพื่อจะได้มีคนมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ขณะที่ร้านขายน้ำพริกและอาหารทะเลแห้ง บอกว่าขายได้น้อย เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง อยากให้ช่วยพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว ร้านขายเนื้อหมู ปัญหาที่พบคือต้นทุนสูงขึ้นและกำลังซื้อของผู้มาซื้อน้อยลง ทำให้ขายได้ในปริมาณครั้งละไม่มาก ลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติลดลงและมีธุรกิจเครือข่ายที่ขายเนื้อหมูเพิ่มมากขึ้น ส่วนร้านขายก๋วยเตี๋ยวและกาแฟ บอกว่าพออยู่ได้เนื่องจากมีลูกค้าประจำ แต่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการน้อยมาก เนื่องจากชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มีครอบครัวที่หัวหินและใช้เงินบำนาญ เมื่อค่าเงินบาทแข็งขึ้นทำให้แลกเงินไทยได้น้อยลง การมาใช้บริการก็น้อย ทุกวันนี้อยู่ได้เพราะมีทัวร์ชาวจีนมาใช้บริการ แต่ทั้งนี้ภาพรวมในช่วงเทศกาลปีใหม่ดีขึ้น เพราะมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ส่วนที่ อ.สามร้อยยอด กอ.รมน.จ.ประจวบฯ ได้ลงพื้นที่พบปะร้านค้า ร้านอาหาร ร้านโชห่วยในพื้นที่ตลาดไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด เพื่อรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ และได้ข้อมูลว่าช่วงนี้ ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ ทำให้มีประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนน้อย และจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลเท่านั้น ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขเกิดจากวัตถุดิบที่ใช้มีราคาที่สูงขึ้น แต่ราคาขายยังคงมีราคาเท่าเดิม แต่ทั้งนี้ยังไม่มีผลกระทบมากนักและยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งหลังจากเจ้าหน้าที่พบปะสอบถามได้ข้อมูลแล้ว จะได้นำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป.

Visitors: 32,079