คัดแยกขยะช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 นายบุณยฤทธิ์ แดงรักษา ปลัด อบต.ร่อนทอง พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนในเขต อบต. ร่วมโครงการ “ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับ รร.บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมจัดประกวดพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวันที่ 9 มกราคมนี้

นายบุณยฤทธิ์ แดงรักษา กล่าวว่า “เนื่องจากทางตนและคณะผู้บริหาร และสมาชิก อบต.ร่อนทอง เห็นว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จะมีปริมาณขยะในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากช่วงปกติ 2 - 3 เท่า และเนื่องด้วย อบต.ร่อนทอง นั้นไม่มีรถขยะ ที่ออกเก็บขยะตามบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านมา อบต. ได้ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ รวมไปถึงวิธีการจัดการที่ถูกต้อง ตามหลักสุขอนามัยทั้ง 10 หมู่บ้านในเขต อบต. และที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มาตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการขยะของแต่ละครัวเรือน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละครัวเรือนมีการจัดการขยะได้อย่างถูกสุขลักษณะ

และช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็มีการจัดกิจกรรมแรลลี่สร้างจิตสำนึก ลดขยะ เพื่อหมู่บ้านสะอาด ได้รับผลตอบรับที่ดี ทาง อบต. จึงจัดกิจกรรมต่อเนื่อง "โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ” พร้อมกับมีการประกวดพุ่มผ้าป่าขยะรีไซเคิลจากทุกหมู่บ้าน ในตำบลร่อนทอง โดยกิจกรรมนี้จะประกวดในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นี้ ที่ รร.บ้านคลองลอย ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายในงานจะเชิญผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า มารับซื้อขยะรีไซเคิล ที่แต่ละหมู่บ้านนำมาทอดเป็นผ้าป่า โดยเงินที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลทั้งหมด จะมอบให้โรงเรียนบ้านคลองลอย เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนภายในโรงเรียนต่อไป ซึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อบต.จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในแต่ละหมู่บ้าน ให้คัดเเยกขยะในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ หรือผู้ที่สนใจจะร่วมบุญ ถ้ามีขยะรีไซเคิลที่คัดแยกแล้วสามารถนำเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้”.

Visitors: 26,628