ลงนามถวายพระพรปีใหม่ แด่ ร.10

วันที่ 1 มกราคม 62 ที่ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อ.หัวหิน นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร อปพร. และประชาชนจำนวนมาก ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้พระองค์ท่าน ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป พร้อมน้อมนำหลักคำสอนการเป็นจิตอาสา ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตามปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ

ขณะที่วัดห้วยมงคล อ.หัวหิน ตลอดทั้งวันมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางไปกราบขอพรหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ และก่อนเดินทางกลับ พระครูปภัสสรวรพินิจ (พระอาจารย์ไพโรจน์) เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล ได้แจกพระของขวัญ หลวงพ่อทวดเนื้อว่าน หลังฝังข้าวสารหิน ยันต์ตัวนะ พิมพ์พระรอด ให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนไว้ติดตัวเพื่อช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยด้วย.

Visitors: 31,680