ประจวบฯ ตักบาตร 2 แผ่นดิน

วันที่ 1 มกราคม 62 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางนิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาด จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุวิทย์ พุกกะเวส นายอำเภอเมืองประจวบฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ อำเภอมูด่อง ประเทศเมียนมา และประชาชนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา กว่า 1,000 คน ร่วมกันทำบุญตักบาตร 2 แผ่นดิน ชายแดนไทย - เมียนมาที่บริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบฯ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ ทั้งไทยและเมียนมา เดินแถวยาวรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง เกือบ 200 รูป เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองประเทศเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ทั้งนี้จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ยังได้จัดโครงการลานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน “สานสัมพันธ์ปีใหม่สองแผ่นดิน สิงขร - มูด่อง ปี 2562” เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ตลอดจนจับจ่ายซื้อสินค้าพื้นเมือง เพื่อเป็นของฝากและของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ จนถึงวันที่ 9 มกราคม 62 นี้

ขณะที่ นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูนักเรียนและประชาชนกว่าพันคน ร่วมงานประเพณี “ขึ้นเขาห่มพระ พาท่องช่องกระจก เถลิงศกรับพรปีใหม่” ที่เขาช่องกระจก หน้าศาลากลางจังหวัด โดยมีประชาชนจำนวนมากร่วมกันลงนามบนผืนผ้าเหลือง ความยาว 100 เมตร ที่บริเวณจุดทางขึ้นเขาช่องกระจก วัดธรรมิการามวรวิหาร พระอารามหลวง ก่อนที่จะร่วมกันอัญเชิญผืนผ้าเหลือง เดินเป็นริ้วขบวนผ่านบันได 396 ขั้น ขึ้นห่มองค์พระเจดีย์สีทอง ที่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บนยอดเขาช่องกระจกและกราบสักการะพระพุทธมงคลคีรีขันธ์ พระพุทธรูปประจำจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่.

Visitors: 32,080