เทศบาลหัวหินจัดเดินชายหาด เพื่อสุขภาพ

วันที่ 2 ม.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลในสังกัด ลงพื้นที่ชายหาดหัวหิน เพื่อซ้อมเดินในกิจกรรมตามโครงการ “รักหัวหิน รักษ์สิ่งแวดล้อม รักสุข” บริเวณหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน ไปจนถึงคอนโดเชน รวมระยะทางไปกลับประมาณ 3 กิโลเมตร ท่ามกลางนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดจัดขึ้นตลอดทั้งปี 62 จำนวน 5 ครั้ง เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จักการออกกำลังกาย ดูแลรักษาสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยผ่านการตรวจร่างกาย อาทิ เบาหวาน ความดัน การให้คำปรึกษาด้านสาธารณสุข การออกกำลังกายและเดินเพื่อสุขภาพ ก่อนร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพัฒนาทำความสะอาดชายหาดซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของหัวหิน ภายใต้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 17 ม.ค.62 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณชายหาดหัวหิน.

Visitors: 32,078