เกษตรกรวิถีธรรมชาติ

วันที่ 2 ม.ค.62 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเกษตรวิถีธรรมชาติ รวม 8 อำเภอ สำนักงานใหญ่อยู่ที่ อ.บางสะพานน้อย ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการส่งเสริมการผลิตและการจำหน่าย โดยเกษตรกรทั้งหมดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ที่มารวมตัวกันเพื่อปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี เช่น สวนของนายสุชาติ หรือน้อย หมายดี หมู่ที่ 10 ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ต้องพึ่งทุนจากภายนอก มีทั้งการปลูกข้าว ปลูกมะพร้าว พืชผัก สมุนไพร เลี้ยงปศุสัตว์ และเลี้ยงกุ้ง หอย ปู ปลา ถึงแม้จะเกิดวิกฤติขึ้นในประเทศ หรือในโลก แต่คนเหล่านี้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

นายสุชาติได้พาชมสวนเกษตรธรรมชาติ ที่มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ไร่ มีการปลูกข้าวสังข์หยดของพัทลุง เก็บเกี่ยวแต่ละครั้ง ได้ 50 กระสอบ หนึ่งปีปลูกได้สองครั้ง ทั้งนาปีและนาปรัง การปลูกต้นเสาวรส บนโรงเรือน ส่วนเสาที่ปลูก ก็นำต้นดีปลี ต้นพริกไทย มาปลูกเพื่อให้เลื้อยตามเสา นอกจากนี้ยังมีแก้วมังกร พริก มะเขือ พืชยืนต้นก็มีมะพร้าวเป็นพืชหลัก

นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงปูนา โดยใช้ยางรถยนต์ใส่ลงไปในปลอกซีเมนต์ ให้เป็นที่อยู่อาศัยของปูนา การเลี้ยงปลาไหล เลี้ยงกบในคอนโด ส่วนในสระน้ำได้เลี้ยงปลาสลิด ปลานิล ปลาแรด ปลาตะเพียน เลี้ยงหอยขม หอยโข่ง โดยใช้ใบมะละกอและต้นมะละกอต้นเล็ก มาเป็นอาหารให้หอยโข่งและหอยขม ส่วนในร่องน้ำภายในสวนก็ปลูกผักพื้นบ้าน ประเภทผักชีลาว ผักชีล้อม ไว้จำหน่ายเป็นผักเคียงหรือผักแกล้ม และยังมีรายได้จาก การเลี้ยงด้วงมะพร้าว โดยใช้กะละมังมาเป็นอุปกรณ์ในการเลี้ยง ส่วนอาหารก็จะใช้อาหารไก่กับกากมะพร้าว คลุกเคล้าให้ดี แล้วใช้กาบมะพร้าวครอบ ใส่สับปะรดผ่าซีกลงไปเพื่อดับกลิ่น หลังจากที่ปล่อยแม่ด้วงมะพร้าวลงไป ใช้เวลาเลี้ยง 20 วัน ก็สามารถนำขึ้นมาส่งขายได้ ปัจจุบันราคากิโลกรัมละ 200 - 300 บาท.

Visitors: 31,680