การไฟฟ้าติดหลอดไฟกว่าครึ่งล้าน

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 7 ม.ค.62 ที่บริเวณลานหน้าหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ วัดห้วยมงคล ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางบุษกร ตรีศักดิ์ชาติ รองผู้ว่าการประจำผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ให้กับทางวัดห้วยมงคล มีพระครูปภัสสรวรพินิจ เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล เจ้าคณะตำบลทับใต้ นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล รอง ผบก.ภ.จ.ประจวบฯ พ.ต.อ.ธนากร วงศ์สิริลักษณ์ ผกก.สภ.หัวหิน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายสุชาติ เครือแก้ว ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี อบต. กำนัน ผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากร่วมในพิธี

ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เรื่องการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศ เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ PEA ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน และภายใต้นโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง พิจารณาของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับประชาชน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้กำหนดโครงการภายใต้ชื่อ “เมืองสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ห่วงใยลดโลกร้อน” เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดยปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟชนิด LED ให้กับโบราณสถาน ศาสนสถานต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแหล่งมรดกโลกที่มีความเหมาะสมและได้ดำเนินการมาแล้วหลายแห่งทั่วประเทศ โดยในส่วนของวัดห้วยมงคล เจ้าหน้าที่ได้ออกแบบและประมาณการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ลานรอบองค์หลวงปู่ทวดด้านบนและด้านล่างรวมถึงโบสถ์วิหารและอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมทั้งสิ้น 98 ดวงโคม แบ่งเป็นโคมไฟ LED ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 12 ชุด ดวงโคม LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 23 ชุด หลอดไฟขนาด 14 วัตต์ จำนวน 63 หลอด ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 595,990 บาท เมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED แล้วจะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 19,802 หน่วยต่อปี อีกทั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 11.1 ตันต่อปี ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและค่าไฟในแต่ละเดือน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันได้เป็นอย่างมากอีกด้วย.

Visitors: 32,078