โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 9 ม.ค. 62 ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายณรงศักดิ์ อินทรภักดี รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน พร้อมพนักงาน ลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน และประชาชน ร่วมกันบริจาคโลหิตในโครงการ “PEA ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้าน ซีซี.” มีเจ้าหน้าที่งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ มารับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตในการรักษาโรคและเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง ครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เจ็บป่วยด้วย

นายณรงศักดิ์ กล่าวว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมากว่า 10 ปีและจัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ทุกครั้งที่ได้จัดกิจกรรมนี้จะมีประชาชนที่มาเข้าใช้บริการให้ความสนใจและร่วมบริจาคโลหิตทุกครั้ง โดยครั้งนี้มีผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการบริจาคโลหิตกว่า 28 คน ได้โลหิตทั้งสิ้น 12,600 ซีซี. อยากฝากถึงประชาชนในเขตพื้นที่หัวหินหรือใกล้เคียง หากมีโอกาสเข้ามาใช้บริการแล้วเห็นโครงการ "PEA ห่วงใยใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี " ที่เราจัดขึ้น ก็ขอเชิญชวนมาร่วมบริจาคโลหิตกับเรา เพื่อบริจาคให้กับสภากาชาดไทยและโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศด้วย.

Visitors: 31,987