เร่งแก้ปัญหาน้ำทิ้งสีดำ

วันที่ 12 มกราคม 62 นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาน้ำเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี ที่ปล่อยลงทะเล มีลักษณะเป็นสีดำคล้ำ ทำให้ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เบื้องต้นได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวมีองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ร่วมกันควบคุมดูแล ที่ผ่านมามีการใช้งบประมาณก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่รองรับได้เพียง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ชุมชนปล่อยน้ำเสียวันละกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้ระบบไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด ซึ่งได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงเหตุผล เพราะเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายแสดงความแปลกใจเป็นอย่างมาก และหากผลตรวจคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการยืนยันว่ามีปัญหากระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย จะต้องเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษทันทีเพื่อหาผู้รับผิดชอบ

นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี กล่าวว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าเดิมพื้นที่ ต.ปากน้ำปราณไม่มีระบบจัดการน้ำเสีย แต่เพิ่งได้รับงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และดำเนินการได้ไม่นาน ปัจจุบันระบบที่ก่อสร้างไม่สามารถรองรับน้ำเสียจากชุมชนได้ทั้งหมด สำหรับการแก้ไขเบื้องต้น ได้ขอให้เทศบาลกำจัดของเสียและล้างตะกอนในท่อระบายน้ำทั้งหมด พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบอาชีพผลิตอาหารทะเล โดยเฉพาะจุดที่มีการล้างหมึก.ก่อนที่จะปล่อยน้ำเสียลงระบบระบายน้ำ ควรมีการบำบัดให้น้ำมีสีเจือจาง สำหรับน้ำจากครัวเรือนก็มีกฎหมายกำหนดให้บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ระบบ และในอนาคตจะต้องเพิ่มศักยภาพของบ่อบำบัดน้ำเสีย ให้มีกำลังการบำบัดได้ตามปริมาณน้ำเสียจริงของครัวเรือนในปัจจุบัน

ด้านนายพิษณุพงษ์ เหล่าลาภผล แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ กล่าวว่าหลังจากนำภาพน้ำเสียไปเผยแพร่ในสังคมโซเชียล ทำให้มีกระแสตื่นตัวเป็นอย่างมาก หลายฝ่ายให้ความสนใจ และในวันที่ 14 มกราคมนี้จะมีการประชุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและระยะยาวที่สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี แต่ผู้เกี่ยวข้องแจ้งว่าจะมีการประชุมเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้ารับฟัง.

Visitors: 28,698