โครงการวันเด็กสัญจร

วันที่ 12 มกราคม 62 ที่โรงเรียนบ้านรวมไทย หมู่ 7 ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ นายธรรมชาติ ป่าทองเย็น ประธานโครงการวันเด็กสัญจร และคณะ ร่วมกับ คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านรวมไทย และโรงเรียนบ้านรวมไทย จัดโครงการวันเด็กสัญจรขึ้น โดยมีนายมนต์ชัย หนูสาย ปลัดอาวุโสอำเภอกุยบุรี เป็นประธาน มีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านรวมไทย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ และโรงเรียนบ้านยางชุม รวมทั้งผู้ปกครองนับพันคนเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมโครงการวันเด็กสัญจร มีหน่วยงานต่างๆ มาออกบูทให้ความรู้ อาทิหน่วยกู้ภัย อุทยานแห่งชาติกุยบุรี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มาให้ความรู้เรื่องการปั๊มหัวใจผู้ป่วย (CPR)โดยใช้เครื่อง AED การฝึกดำน้ำ การลอยตัวในน้ำ รวมทั้งโรงพยาบาลกุยบุรีมาบริการออกหน่วยรักษาเบื้องต้น

นอกจากนี้คณะที่มาร่วมโครงการวันเด็กสัญจร มาจากหลายๆ จังหวัด ได้นำอาหาร เครื่องดื่ม รวมทั้งสิ่งของต่างๆ มาแจกให้กับเด็กๆ และนำจักรยานกว่า 400 คัน มามอบให้กับเด็กทั้งสามโรงเรียน ตลอดทั้งวันมีกิจกรรมต่างๆ ให้เด็กได้สนุกสนาน และทุกกิจกรรมจะมีรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆ ด้วย

การจัดโครงการวันเด็กสัญจร ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 21 เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เดินตามคำสอนของพ่อ เพื่อพัฒนาเยาวชน สร้างโอกาสเสริมความรู้ ทักษะประสบการณ์ให้กับเด็ก ๆ ในวันเด็กแห่งชาติ นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษา, ทุนอาหารกลางวัน, ทุนพัฒนาโรงเรียนให้เด็ก เพื่อส่งมอบดีๆ ทั้งที่เป็นสิ่งของ ความรัก ความสามัคคี มิตรไมตรี ให้กับเด็กจะได้ส่งต่อสู่รุ่นต่อๆ ไป.

 

Visitors: 28,708